Návod

 

 

 Úvodný pohľad po prihlásení.

 

 

 

 

Zobrazenie histórie pohybu.

 

 

 

Prehľadná kniha jázd.

Nástroje - Výkazy - Kniha jázd.